• 2019 оны 03 сарын 29
  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт

  2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Архивын ажилтны норм, норматив

  Архивын ажилтны норм, норматив

 • 2019 оны 03 сарын 29
  Архивын тухай хууль

  Архивын тухай хуультай энд дарж танилцана уу.

 • 2018 оны 01 сарын 26
  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ТАНЫ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЗАРЧИМ-г энд дарж харна уу