• 2017 оны 01 сарын 02
  Албан хэрэг хөтлөх журам

  Албан хэрэг хөтлөх журмыг энд дарж үзнэ үү.

 • 2016 оны 09 сарын 29
  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

  Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг энд дарж харна уу

 • 2016 оны 01 сарын 11
  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

  НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ-г энд дарж харна уу

 • 2015 оны 06 сарын 25
  ​Байгууллагын захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам

  Байгууллагын захиргааны зөвлөлийн ажиллах журамтай энд дарж танилцана уу.